Domov > Riešenia > Obsah

Inštalácia Príprava NANO CMM

Aug 07, 2017

Po odmeraní stroja dodaného používateľovi vykonajte dôkladnú a nevyhnutnú kontrolu a pripravte sa na inštaláciu, ako je miesto inštalácie, prepravný priechod a dodávaci nástroj.

1. Kontrola balíčkov

Skontrolujte a započítajte baliace krabice, sériové číslo a stav vzhľadu. Ak dôjde k nedostatku alebo ak niečo nie je porušené, kontaktujte včas príslušné oddelenie oddelenia na objasnenie pravdy a kontaktujte spoločnosť Nano.

2. Demontujte baliacu skrinku

Balenie musí byť otvorené technikmi Nano a používateľom. Časti v krabici by mali byť chránené pred poškodením. Po otvorení balenia skontrolujte spôsob nákladu, množstvo a jednotlivé kusy podľa zoznamu obalov.

QQ截图20170807161813.jpgQQ截图20170807161827.jpg

3. Vyčistite príslušenstvo

V záujme ochrany CMM a častí pred poškodením alebo hrdzou počas prepravy sú komponenty CMM zabalené samostatne pred ich odoslaním od výrobcu. Pred inštaláciou prosím vyčistite.


Ak máte akékoľvek otázky alebo rady, informujte nás

E-mail: overseas@cmm-nano.com