Domov > Riešenia > Obsah

Aplikácia meracieho zariadenia súradníc v praxi

Aug 03, 2017

Súradnicový merací prístroj v súčasnosti nie je len druhom laboratórneho meracieho prístroja, ale je široko používaný v obrábacej a montážnej dielni. V automobilovom priemysle je CMM nevyhnutným meracím nástrojom na zabezpečenie kvality výrobkov a kontrolu kvality. Aplikácia koordinačného meracieho zariadenia v praxi sa odráža najmä v nasledujúcich aspektoch:

1. Kontrola kvality výrobkov.

Vzhľadom na to, že spracovanie výrobku sa stáva čoraz zložitejšou, vyššou a vyššou presnosťou, CMM sa postupne stáva hlavným prvkom kontroly kvality výrobkov. Využíva sa na vydanie všetkých inšpekcií rozmerov obrábania, aby sa zabezpečilo poskytnutie kvalifikovaných výrobkov pre ďalší pracovný postup. V každom procese spracovania, ak nastane zmena stavu, by sa malo odoslať detekcia CMM, ako napríklad výmena nástroja, doba obrábania alebo program. Pri extrémne zložitých mechanických častiach tradičné zariadenie už nemôže uspokojiť požiadavku kontroly kvality a súčasne sa spracovanie a návrh meradla stáva ťažkým problémom kvôli zložitosti spracovania, takže sa koordinačný merací stroj stáva hlavným prostriedkom kvality inšpekcie.

东莞洄科.jpg

2. Pochopte stav nastavenia zariadenia.

Ak výsledky merania ukazujú, že spracovanie veľkosti častí je predpísané smerom k jednej strane tolerančnej zóny, ukazuje, že zariadenie nie je prenesené na najlepšie, v prípade potreby môžeme upraviť zariadenie alebo prístroj.

3. Včas pochopiť trend vývoja procesu a vyslať varovné signály na stav výrobkov a zariadení.

Ak je veľkosť obrobenej časti systému v jednom smere driftu, čo indikuje opotrebenie nástroja, tepelný posun alebo iné faktory. Ak sa zistí meraním geometrických parametrov chyby formulára, je väčší a väčší, ukazuje nôž nudný, zväčšenie trenia, spracovanie kmitov atď. Musíme preto pripomenúť príslušnému personálu, aby prijal včasné opatrenia na nápravu.


Ak máte nejaké otázky alebo rady, informujte nás

E-mail: overseas@cmm-nano.com