Domov > Riešenia > Obsah

Metrologické overovanie CMM

Jul 24, 2017

A. Vplyv teploty na výsledky meraní CMM

CMM je druh komplexného meracieho systému, ktorý kombinuje optickú, mechanickú a elektrickú, počítačovú a riadiacu technológiu, takže neisté faktory ovplyvňujúce výsledok merania sú viac, ale pre stredné a malé stroje sa teplota prostredia odchyľuje od štandardnej teploty (20 ° C) Sú hlavné faktory ovplyvňujúce neistotu merania. Aby sa CMM meralo presné výsledky, mala by byť teplota prostredia prísne kontrolovaná v rámci špecifikácií CMM.

B. Zisťovanie vplyvu systému výsledkov merania CMM

V súčasnosti je väčšina sondy CMM typom prepínača, jeho princíp návrhu vedie k rôznym kontaktným bodom pri detekcii problémov v rôznych polohách. Preto dúfame, že tento typ chyby bude čo najmenší.

QQ截图20170724164226.jpg

C. 21 chyby

Existujú tri osy pohybu, jedna chyba polohovania a päť geometrických chýb každej osi. Geometrické chyby zahŕňajú dva smery chyby rovnosti a uhlové chyby v dvoch smeroch. Existuje celkovo 18 chýb v troch osiach, plus tri osové medzi sebou, celkom 21 položiek chyby.


Ak máte akékoľvek otázky alebo rady, informujte nás

E-mail: overseas@cmm-nano.com