Domov > Riešenia > Obsah

Poznámky pri výbere CMM (II)

Aug 28, 2017

C. Hlava sondy

Z pracovnej formy sondy k presnosti výsledkov merania je kontaktná spúšťová sonda, kontaktná snímacia sonda a bezkontaktná optická sonda atď. Pri výbere sondy podľa meracej potreby, rýchlosti merania a frekvencie merania sonda zariadenia.

D. Pravítko mriežky

Mriežkové pravítko je referenčným údajom čítania CMM, takže koeficient tepelnej rozťažnosti musí byť čo najnižší, aby sa zaistila presnosť odčítania. Teraz sa materiálový vývoj rastrového pravítka tiež točí okolo zníženia koeficientu tepelnej rozťažnosti. Merací prístroj je rozdelený na manuálne (alebo mobilné) a CNC (automatické riadenie). Pri výbere by sa veľkosť testovaného objektu mala merať z hľadiska veľkosti šarže, stupňa automatizácie, technickej úrovne prevádzkového personálu a kapitálovej investície. Samozrejme, presnosť CNC meracieho stroja je vysoká a rýchlosť merania je rýchla, ale čas prípravy pred meraním je pomerne dlhý, technická požiadavka je relatívne vysoká a kapitálová investícia je pomerne veľká.


Ak máte akékoľvek otázky alebo rady, informujte nás

E-mail: overseas@cmm-nano.com